Privacybeleid

Caroline van Dijk Fotografie, gevestigd aan Wolfgatschestraat 5, 5363TL,Velp , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens
Caroline van Dijk Fotografie
Wolfgatschestraat 5
5363TL Velp
+31 627992763
info@carolinevandijkfotografie.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Caroline van Dijk Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteit op onze website
 • Bankrekeningnummer (bij betalingen)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carolinevandijkfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welke doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caroline van Dijk Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Foto en/of videomateriaal als product en/of dienst 

Geautomatiseerde besluitvorming

Caroline van Dijk Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caroline van Dijk Fotografie) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Caroline van Dijk Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

Categorie persoonsgegevens                       Bewaartermijn                            Reden

Personalia                                                         Max. 7 jaar                                  Fiscale bewaartermijn 
Adres                                                                 Max. 7 jaar                                  Fiscale bewaartermijn
Beeldmateriaal (onbewerkt)                              Max. 1 jaar
Beeldmateriaal (bewerkt)                                  Onbeperkt                                   Archief, nabestelling 

Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal een half jaar. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij nabestellen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Caroline van Dijk Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caroline van Dijk  Fotografie gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekst bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van browser verwijderen.

 

Gegevens inzien of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caroline van Dijk Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@carolinevandijkfotografie.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caroline van Dijk Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@carolinevandijkfotografie.nl